Gedurfde duurzaamheid

Circulariteit als leidend principe

Hoe ziet een leefbare wereld voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen er uit? Dit vraagt om een andere kijk op energie, op mobiliteit, op het (her)gebruik van grondstoffen en op de vraag hoe we in de bebouwde omgeving inspelen op klimaatverandering. Wij plaatsen deze uitdagingen in het hart van onze ontwikkelingen. En leggen de lat van duurzaamheid constant hoger voor ons zelf en onze partners.

Gedurfde duurzaamheid volgens AM

AM ziet het als één van haar kerntaken om duurzaamheid in de gebouwde omgeving concreet vorm te geven. Mooie voorbeelden daarvan zijn de nieuwe wijken Schoemaker Plantage in Delft en Bajes Kwartier in Amsterdam. Schoemaker Plantage (bovenstaand afgebeeld) is een duurzame wijk waar alle woningen straks energieneutraal zijn inclusief huishoudelijk gebruik, dus nul op de meter. De eerste bewoners genieten al van deze duurzame en comfortabele woningen. In Bajes Kwartier laten we met smart energy, circulariteit en mobiliteit zien dat duurzaamheid tot betere woongebieden leidt. Want waar nu nog de Bijlmerbajes staat, verrijst straks een autoluwe wijk met veel groen, tuinen en waterpartijen. En snelle verbindingen met openbaar vervoer. Maar onze aanpak gaat verder. Want hoe kleiner we de cirkels kunnen maken, hoe duurzamer het rendement wordt.

Slim omgaan met onze energie

Bajes Kwartier moet geen energie gaan kosten, integendeel. Het gebied wordt volledig energieneutraal. De woningen zullen extreem goed geïsoleerd zijn. Het grootste deel van de benodigde energie komt van zonnepanelen. Daarnaast zorgen dakelementen met ingebouwde windturbines voor windenergie. Het organisch afval uit de wijk wordt omgezet in warmte en elektriciteit. Duurzame warmtebronnen in de bodem en restwarmte uit het datacenter sluiten we aan op warmtepompen in de gebouwen. Die leveren warmte in de winter en koude in de zomer. Er komen geen aansluitingen op aardgas. Voor wasmachines en afwasapparaten krijgt elk huis een aansluiting met warm water, op temperatuur gebracht met duurzame warmte. Zo levert een slimme aanpak heel wat energie op.

Alles verdient een tweede leven

Bij Bajes Kwartier is circulariteit geen bijzaak maar het leidende principe. Dankzij nieuwe technieken kunnen we al het oude beton – en dat is nogal wat bij complete torens – als elementen hergebruiken en het resterende deel breken, fijnmaken en opnieuw gebruiken. De gevel van de bestaande verbindingsstraat wordt de plint van woongebouwen. Tralies worden pergola’s in de openbare ruimte, celdeuren worden een brug. En de gevels van de gevangenistorens gebruiken we voor nieuwe studentenwoningen. Om kort te gaan: 98% van het materiaal uit de gevangenis wordt hergebruikt binnen en buiten het plan. Want alles verdient een tweede leven.

Vijf kernthema’s

Gedurfde duurzaamheid is één van de vijf kernthema’s aan de hand waarvan AM invulling geeft aan haar missie. De andere vier zijn: Healthy Urban Living & Working, Stad- en gebiedmaker, Inclusieve stad en Gelukkig leven. Wij leggen de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling. De vijf kernthema’s vormen daarbij het inspirerende uitgangspunt voor onszelf en onze partners. Zo blijven we elkaar inspireren om te komen tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. Inspiring Space!

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2020