Inclusieve stad

Plekken waarmee mensen zich verbonden voelen

Hoe creëer en behoud je een aantrekkelijke, diverse stad? Een leefbare stad die betaalbaar blijft voor al haar bewoners. Een stad waar iedereen zich thuis voelt. Die inspireert, verbindt en uitnodigt tot ontmoetingen? Deze vragen plaatsen wij in het hart van onze stedelijke ontwikkelingen. Waarbij we onszelf en onze partners uitdagen om ruimte te creëren voor iedereen. Want door de juiste ingrediënten te kiezen en plekken te creëren waarmee mensen zich kunnen identificeren, maken we een stad voor iedereen. Want, als mensen zich verbonden voelen met een stad, leeft een stad.

Het begint met elkaar leren kennen

Het helpt daarbij, als we de omgeving zodanig inrichten, dat je makkelijk mensen met een andere achtergrond of leefwijze kunt leren kennen. Als we wijken de kans geven zichzelf te organiseren. De inclusieve stad is geen abstract gegeven, maar een continu proces van het goed inschatten van belangen, wat er speelt in de buurt en welke maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt. Hierdoor voeg je echt betekenis toe aan de plek en voelen mensen zich ermee verbonden.

Gemeenten, bewoners, ondernemers en ontwikkelaars zullen concrete stappen moeten zetten om dit samen te realiseren. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat we voldoende ruimte creëren voor uiteenlopende groepen. Want variatie en differentiatie zijn onmisbaar voor een leefbare stad.

De Inclusieve stad volgens AM

Door de bovenstaande uitdagingen in het hart van ons proces te plaatsen, ontwikkelen we nieuwe woonconcepten en maken we stedelijke gebieden die door de tijd heen nieuwe functies in zich op kunnen nemen. Daarnaast denken we als ontwikkelaar actief mee in hoe gebieden aantrekkelijker gemaakt kunnen worden, met ruimte voor spontane en verrassende ontmoetingen.

Concrete voorbeelden hiervan zijn, de mogelijkheid voor twee vriend(inn)en om ieder met een eigen contract een appartement te huren op een prominente locatie in Amsterdam in de B’Mine Toren met de Friends-woningen. Maken we wonen in de stad voor gezinnen mogelijk met Babel in Rotterdam. En hebben ‘Millennials’ hun plek gevonden in Villa Mokum (bovenstaand afgebeeld): betaalbare woningen voor starters met veel collectieve voorzieningen zoals diverse dakterrassen en een grote binnentuin.

Met het werken aan de Inclusieve stad verbreden we onze vooruitstrevendheid door nog beter de buurt te leren kennen, eigenaarschap te bevorderen, waar nodig functies toe te voegen en ons meer te richten op de betekenis van een plek voor de stad. We dagen gemeenten en betrokken burgers uit om samen met ons de stad te maken.

Vijf kernthema’s

Inclusieve stad is één van de vijf kernthema’s aan de hand waarvan AM invulling geeft aan haar missie. De andere vier zijn: Healthy Urban Living & Working, Stad- en gebiedmaker, Gedurfde duurzaamheid en Gelukkig leven. Wij leggen de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling. De vijf kernthema’s vormen daarbij het inspirerende uitgangspunt voor onszelf en onze partners. Zo blijven we elkaar uitdagen om te komen tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. Inspiring Space!

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2020