Stad- en gebiedmaker

Stad maken is meer dan stenen stapelen.

Kiezen voor veel keuze

Wat maakt wonen in de stad aantrekkelijk? En als het gaat om stad maken: hoe zorgen we, dat iedereen zich er welkom en thuis kan voelen? Onze keuzes maken een wereld van verschil.

Verstedelijking leidt maar al te vaak tot eenheidsworst. Uniforme woonproducten en woonmilieus zorgen ervoor dat groepen zich buitengesloten gaan voelen. Terwijl juist een volwaardige mix van mensen en cultuur de stad interessant en leefbaar maakt. Onze taak is dus kiezen voor een rijke diversiteit aan groepen en activiteiten. Inclusief de jonge gezinnen en anderen die zich nu geen huis in de stad meer kunnen veroorloven. Inderdaad, we moeten meer doen dan stenen stapelen.

Een integrale aanpak, juist nu

Wonen, winkelen, werken, recreëren: alleen als we ze geïntegreerd benaderen kunnen onze steden zich verder ontwikkelen tot gezonde en prettige omgevingen.

En de kansen liggen voor het grijpen. Juist nu, in een tijd waarin we voor opgaven staan als energietransitie, circulariteit, mobiliteit en sociale integratie, hebben we meer dan ooit de gelegenheid om na te denken over vanzelfsprekendheden. Om ingesleten aannames ter discussie te stellen en nieuwe ruimtelijke concepten te bedenken. Zo kunnen we aan nieuwe stedelijkheid werken vanuit een integrale visie, waardoor het leven in de stad weer een plezier is voor iedereen.

Samen werkt beter

Als je ergens woont, wil je je kunnen identificeren met de locatie. Aan die behoefte kunnen we voor een belangrijk deel tegemoetkomen door samen te werken met bewoners en andere belanghebbenden. Want wie co-creatie beschouwt als uitsluitend een populair buzzword, ziet het geweldige potentieel ervan over het hoofd.

Gebruikers blijken telkens weer over verbazend veel organiserend vermogen te beschikken. Nieuwe concepten voor de leefomgeving wortelen maar al te vaak in de gemeenschappelijke kracht van velen. En wie meegedacht heeft over een vraagstuk, voelt zich sterker verbonden met de oplossing.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2021